4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 6/A

  Szerviz


  A készülékeket átvételi elismervény ellenében vesszük át. Ha átvételkor nem állapítható meg a várható javítási díj, és a megrendelő se határoz meg maximális javítási díjat a megrendelő külön értesítése nélkül elvégezzük a javítást.

  A javítási előleg és javítás: A leadott készüléken a javítási árajánlat elfogadása után megkezdjük a javítást. Ha a javításhoz alkatrész szükséges,akkor szervizünk javítási előleget kérhet. Ha a javításhoz olyan alkatrészre van szükség, amelyet a gyártótól vagy más beszállítótól kell berendelnünk, akkor annak beérkezési idejével a javítási idő meghosszabbodik. A javítás elkészültéről a megadott elérhetőségen tájékoztatást adunk.

  A javítás díja: 14.000.-Ft/óra

  Tárolás:
  Ha a javítást anyaghiány miatt nem tudjuk vállalni, vizsgálati díjat nem számolunk fel. A megjavított készülékeket 8 napig díjmentesen tároljuk, utána tárolási díjat számítunk fel,aminek az összege 300 Ft/nap.
  A készüléket 6 hónapig tároljuk, utána a tulajdonosát értesítjük írásban, hogy a készülékét 8 napon belül még kiválthatja a fennálló költségek rendezésével, A határidő lejárta után a készülék értékesítésre kerül. Ha az értékesítés összege a fenálló költségeket meghaladja, a különbözetet az ügyfél részére elkülönítve kezeljük. A javítás nélkül visszadott készüléket 3 hónapig őrízzük meg. A megjavított terméket csak az átvételi elismervény, ennek hiánya esetén a tulajdonos személyazonosságának igazolása /igazolvány bemutatása/ fejében a javítási díj maradéktalan megfizetésekor adjuk át.

  A javítási munkalapot, és a számlát a javítás megrendelésekor megadott névre és címre állítjuk ki az áfa törvény értelmében. Ha a nem garanciális vagy garancia időn túli javítás áfás összköltsége a 20 000 Ft ot meghaladja, a 6 hónap jótállást vállaljuk a beépített és vagy cserélt alkatrészekre a 249/2004.(VIII.27.) kormányrendelet alapján.
  Jótállási igényt a kapott munkalappal - ami egyben a jótállási jegy is, és tartalmazza a tuljadonos és a készülék adatait, a beépített alkatrészek és elvégzett munkák leírását - a tulajdonos érvényesítheti. A jótállás megszűnik törés, rongálás, villámcsapás, hálózati túlfeszültség, túlzott hőhatás, szakszerűtlen üzembe helyezés, víz beázás, és dúrva idegen javítási kísérlet esetén.
  A szeríz nem felel a gépen tálálható sérülésekért, okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra, karbantartásra visszavezethető okból következett be.
  A szervíznek törekednie kell arra, hogy az igény bejelentésétől számított 15 munkanapon belül a javítást elvégezze. Indokolt esetben a határidő tíz munkanappal meghosszabbítható.